Vilkår og betingelser

Følgende generelle vilkår og betingelser gjelder for salg av alle produkter fra MK Maskin ENK, med mindre annen skriftlig avtale er inngått mellom den enkelte kunde og MK Maskin ENK. Norsk lovgivning gjelder for salg til både private og næringsdrivende.

 

1.0         Produkter

1.1         MK Maskin ENK selger utstyr, tilbehør og reservedeler til gravemaskiner

 

2.0         Bestilling

2.1          På www.mkmaskin.no kan du bestille produkter via nettbutikken. Hvis du har spørsmål til varer som ikke finnes på siden, ønsker mer informasjon om produkter eller er usikker på noe, er du velkommen til å kontakte                 oss på telefon, mail eller kontaktskjema.

 

3.0         Avtaleinngåelse

3.1         En avtale eller ordre er først bindene for MK Maskin når det foreligger en skriftlig avtale eller det er sendt ut en ordrebekreftelse fra MK Maskin ENK

3.2         Alle som inngår avtaler med MK Maskin må være over 18 år

3.3         MK Maskin ENK inngår avtaler kun med kunder som har norsk forretningsadresse eller norsk personnummer. Det er kundens ansvar å informere om fravikelse av dette ved bestilling/avtaleinngåelse.

3.4         MK Maskin ENK forbeholder seg retten til å kansellere ordrer ved utsolgte varer. Likeledes forbeholdes det for trykkfeil.

 

4.0         Betaling

4.1          MK Maskin ENK tilbyr følgende betalingsmetoder: Bankoverførsel til konto.

4.2         Betaling skjer alltid kontant, før varene sendes med mindre annet avtales skriftlig.

4.3         Leverte produkter forblir MK Maskin sin eiendom inntil betaling har funnet sted.

4.4         Hvis betaling ikke utføres etter avtalt tid, vil gebyr på NOK 200,-  tillegges ordren.

 

5.0         Priser

5.1         Alle opplyste priser i tilbud og på hjemmeside er eksklusive mva og frakt.

5.2         MK Maskin ENK forbeholder seg retten til å fakturere til de på leveringstidspunktet gjeldene priser.

5.3         Emballasje debiteres kjøper, og tas ikke i retur.

 

6.0         Tilbud

6.1         Priser i skriftlig tilbud har en gyldighet på 30 dager fra tilbudsdato, såfremt ikke annen er nevnt.

6.2         MK Maskin ENK forbeholder seg retten til å selge tilbudte varer videre inntil kjøpers aksept foreligger.

6.3         Tilbudsmateriell utgitt av MK Maskin ENK kan ikke overdras til tredjepart uten skriftlig samtykke. Ved overskridelse av dette, forbeholder MK Maskin ENK seg retten til å fakturere de faktiske utgifter påløpt i
forbindelse med utarbeidelse av tilbudsmateriell.

 

7.0         Frakt

7.1         MK Maskin ENK velger fraktmetode og fraktselskap etter egne avtaler hvis ikke annen er skriftlig avtalt.

7.2         Fraktpriser fremgår av bestilling/ordrebekreftelse og betales av kjøper om ikke annet er skriftlig avtalt.

7.3         All frakt skjer for kjøpers risiko

 

8.0         Henting av varer

8.1         Henting av varer hos MK Maskin ENK kan avtales, men hovedregelen er at alle produkter blir sendt direkte til kunde

 

9.0         Levering

9.1         MK Maskin ENK anser at levering har funnet sted straks varen forlater underleverandørens lager.

9.2         Ved forsinket levering kan kunden kreve å få hevet handelen når forsinkelsen er mer enn 4 uker utover det fastsatte leveringstidspunkt. Det er i tillegg en betingelse at kunden fremmer reklamasjon straks                 leveringstidspunkt er overskredet.

 

10.0       Retur

10.1       MK Maskin ENK har ingen returrett og tar ikke ansvar for feilkjøpte varer, med mindre dette er avtalt skriftlig

10.2       Varer kan kun returneres etter skriftlig avtale og i original emballasje

10.3       Hvis MK Maskin ENK godtar retur av feilkjøpte varer, beregnes  et returbeløp på minimum 20% eks mva av opprinnelig varepris, i tillegg til frakt. Dette skal dekke merkostnad og administrasjon påløpt selger.

10.4       Bestillingsvarer, tilbudsvarer og varer som er levert på kjøpers ønske tas ikke i retur.

 

11.0       Mangler

11.1       Viser det seg at varen inneholder mangler som skyldes produsent, så er MK Maskin ENK behjelpelig med å få utbedret mangelen. Om kjøper selv velger å utbedre feil betaler kunden selv utgifter forbundet med dette.

 

12.0       Reklamasjon

12.1       Ved eventuelle reklamasjoner så må kjøper framstille denne straks det er oppdaget eller det burde ha vært oppdaget. Kjøper er forpliktet til å undersøke varen straks den er mottatt for å konstatere evt feil eller mangler

12.2       Det gis ikke garanti eller reklamasjonsrett på salg av brukte varer.

 

13.0      Tvister

13.1       Utover disse vilkår og betingelser gjelder norsk lov.

13.2       Tvister forsøkes løses mellom kjøper og selger i første instans.

 

14.0      Produktansvar

14.1       MK Maskin ENK er ikke ansvarlig for skade som det solgte produktet påfører personell, andre gjenstander eller ytre miljø. MK Maskin ENK kan heller ikke holdes økonomisk ansvarlig for følgeskader som følge av feil eller mangler på produkter.